SERTIFIKATI

ISO 9001 HIGIA
  • ISO 9001
  • Sisteme upravljanja kvalitetom usaglašenim sa standardom ISO 9001
ISO 14001 HIGIA
  • ISO 14001
  • Sisteme upravljanja zaštitom životne sredine usaglašenim sa standardom ISO 14001
OHSAS 18001 HIGIA
  • OHSAS 18001
  • Sisteme zdravlja i bezbednosti na radu usaglašenim sa standardom OHSAS 18001