Značaj separatora ulja i masti

Separatori ulja i masti upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti od granične vrednosti (GV). Oni se koriste za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda sa svih površina izloženih padavinama i sa većom količinom taloga – saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže i indstrijski pogoni. Ovde je zapravo reč o površinskim otpadnim vodama koje su opterećene uljima i mastima, te nije dozvoljeno direktno ispuštanje u kanalizacioni sistem ili neki drugi recipijent. Otpadne vode se mogu ispuštati u prirodni Opširnije +